BD/SP/0561-02/07 L.dz. 2192

Warszawa, 11 kwietnia 2007 r.

Od: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwoju Transportu Rowerowego.

Do: Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze".

Szanowni Państwo

W odpowiedzi na pismo z dn. 3 kwietnia [zobacz >>>], w którym Stowarzyszenie podtrzymało prośbę o wydanie polecenia, a nie zalecenia dokonania zmian w dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych, dotyczącej stosowania nawierzchni asfaltowych przy wykonywaniu dróg rowerowych, uprzejmie informuję, iż Pan Jacek Wojciechowicz, Zastępca Prezydenta m. st. Warszawy nadzorujący jednostkę budżetową Zarząd Dróg Miejskich, wydał na moją prośbę polecenie dokonania wnioskowanych zmian w dokumentacji.

Odpowiedź niniejsza stanowi zakończenie postępowania w trybie skargi wniesionej w dniu 6 lutego br. w pierwszej instancji [zobacz >>>]. Na udzieloną odpowiedź służy prawo odwołania do Prezydenta m.st. Warszawy.

Z poważaniem

mgr Stanisław J. Plewako
Pełnomocnik Prezydenta

W załaczeniu:

BD/SP/0561-02/07 L. dz. 2170

Do wiadomości:

1. Pan Jarosław Jóźwiak, p.o. Zastępcy Dyrektora Gabinetu Prezydenta m. st. Warszawy

2. Pan Witold Nowakowski, p.o. Naczelnika Wydziału Skarg i Wniosków Biura Organizacyjnego Urzędu m. st. Warszawy

BD/SP/0561-02/07 L.dz. 2170

Warszawa, 5 kwietnia 2007 r.

Od: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Zastępca Prezydenta

Do: Pani Anna Piotrowska, p.o. Dyrektora Naczelnego Zarządu Dróg Miejskich

Nawiązując do mojej dekretacji na piśmie radnego Bartosza Dominiaka z dn. 8 marca 2007 r. skierowanym do Pani Prezydent Hanny Gronkiewicz-Waltz (w załączeniu), proszę o dokonanie w opracowywanej lub gotowej dokumentacji projektowej dotyczącej dróg rowerowych na terenie m. st. Warszawy zmiany polegającej na zastosowaniu nawierzchni asfaltowych. W szczególności dotyczy to dróg rowerowych zlokalizowanych w następujących miejscach:

1. ul. Jagiellońska i Aleja Solidarności i ul. Radzymińska,

2. Aleje Ujazdowskie,

3. Al. Wilanowska,

4. ul. Kleszczowa,

5. ul. Sobieskiego Bis,

6. ul. Nowozabraniecka,

7. ul. Broniewskiego,

8. ul. Modlińska,

9. ul. Marymoncka i ul. Ogólna,

Jak poinformował mnie Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwoju Transportu Rowerowego, wdrożenie ww. dekretacji w Alejach Ujazdowskich natrafia na trudności, a nawet na asfaltowym obecnie odcinku Agrykola - Belweder asfalt ma być zastąpiony (w myśl dotychczasowej dokumentacji prowadzonego przetargu) kostką brukową, co oznaczać będzie pogorszenie dotychczasowego stanu infrastruktury rowerowej.

Zastępca Prezydenta
Jacek Wojciechowicz

Do wiadomości:

Pan Stanisław J. Plewako, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. Rozwoju Transportu Rowerowego

BD/SP/0561-02/07 L.dz. 2112

Warszawa, 5 kwietnia 2007 r.

Od: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwoju Transportu Rowerowego.

Do: Pan Jacek Wojciechowicz, Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy.

W załączeniu przekazuję projekt pisma polecającego dokonanie zmiany polegającej na zastosowaniu nawierzchni asfaltowych w opracowywanej lub gotowej dokumentacji projektowej dotyczącej dróg rowerowych na terenie m. st. Warszawy.

Prośbę o podpisanie skierowanego do Zarządu Dróg Miejskich pisma przedkładam zarówno ze względu na podtrzymanie przez Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze" wniosku o wydanie o polecenia a nie zalecenia w tej sprawie, jak również z uwagi na fakt, że wdrażanie dyspozycji Pana Prezydenta w Zarządzie Dróg Miejskich może napotkać na trudności. W szczególności dotyczy to ścieżki rowerowej w Alejach Ujazdowskich, na której wobec zaleceń Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nawet na odcinku Agrykola - Belweder asfalt ma być zastąpiony kostką brukową, co oznaczać będzie pogorszenie dotychczasowego stanu infrastruktury rowerowej.

W załączeniu:

1. pismo Stowarzyszenia Zielone Mazowsze ustosunkowujące się do odpowiedzi na skargę Stowarzyszenia w sprawie nie stosowania nawierzchni asfaltowych przy wykonywaniu dróg rowerowych

2. wcześniejsza odpowiedź Pełnomocnika na ww. skargę

3. kserokopia dekretacji Pana Prezydenta na piśmie radnego Bartosza Dominiaka z dn. 8 marca 2007 do Pani Prezydent Gronkiewicz-Waltz

mgr Stanisław J. Plewako
Pełnomocnik Prezydenta

Do wiadomości:

1. Stowarzyszenie "Zielone Mazowsze"