Wody Polskie powinny uczestniczyć w budowie dróg rowerowych wzdłuż głównych rzek, w szczególności na wałach przeciwpowodziowych, co zwiększa ich trwałość. Sama budowa spójnych tras rowerowych wzdłuż Wisły (po obu jej stronach) przełożyłaby się na 2 tys. km. zintegrowanych tras rowerowych.