Pismo ZM-19-0863-01-MS

Do Prezesa Rady Ministrów.

Dwa lata temu zadeklarował Pan powstanie 5 tys. km zintegrowanych tras rowerowych. Od tego czasu realizowane są podobne przedsięwzięcia w niektórych województwach (małopolskim, zachodniopomorskim) przez władze regionalne, jednak nie widać, by rząd czy instytucje centralne brały czynny udział w realizacji ww. obietnicy. Tymczasem instytucje takie jak Wody Polskie, Lasy Państwowe, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad czy PKP Polskie Linie Kolejowe mogą odegrać kluczową rolę w tworzeniu zintegrowanych, spójnych tras o skali krajowej.

Wody Polskie powinny uczestniczyć w budowie dróg rowerowych wzdłuż głównych rzek, w szczególności na wałach przeciwpowodziowych, co zwiększa ich trwałość. Sama budowa spójnych tras rowerowych wzdłuż Wisły (po obu jej stronach) przełożyłaby się na 2 tys. km. zintegrowanych tras rowerowych.

Lasy Państwowe powinny zapewnić utwardzone trasy przez lasy, dostosowane do potrzeb rowerów, a niekoniecznie ciężkiego sprzętu. GDDKiA powinna zapewnić budowę dróg dla rowerów wzdłuż dróg krajowych zarządem oraz zagwarantować ciągłość tras rowerowych na przerywanych dla samochodów drogach odbarczających i technicznych (jak ma to miejsce np. przy Wale Miedzeszyńskim w Warszawie). Z kolei PKP PLK powinny zapewnić ciągłość i określony standard tras rowerowych wzdłuż torów kolejowych, czyli ciągów szczególnie cennych ze względu na ich bezkolizyjność – cechę, którą wskazywał Pan jako kluczową w odniesieniu do krajowych tras rowerowych.

[Budowa rowerostrady w Belgii - w tle wiadukt rowerowy nad torami kolejowymi.]

Powyższe przedsięwzięcia mogą i powinny częściowo być realizowane w ramach działań ogólnych (budowy/modernizacji wałów, modernizacji linii kolejowych), jednak aby zapewnić powstanie tras spójnych konieczne są również inwestycje dedykowane samej infrastrukturze rowerowej. Jako że już teraz planowane są znaczące wydatki z budżetu państwa, zwracam uwagę na możliwość wygospodarowania środków na budowę krajowych tras rowerowych z obecnego budżetu. W tym celu środki pozyskiwane z Lotto i przeznaczane na Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej powinny być w większym stopniu (min. 50%) przeznaczane na infrastrukturę liniową – rowerową. Pozwoli to na bardziej widowiskową i skuteczną realizację zadań funduszu, zwłaszcza przy współpracy wspomnianej wcześniej podmiotów dysponujących terenami pod budowę tras rowerowych, a jednocześnie realizację wspomnianej na wstępie obietnicy.