Wstęp

W latach 2011-2014 na terenie Warszawy doszło do 4100 zdarzeń drogowych z udziałem pieszych. Na skutek tych zdarzeń rannych zostało 1826 pieszych, a 173 zginęło.

Prawie połowa (43,8%) zdarzeń miała miejsce na przejściach dla pieszych (w całej Polsce - 17%). Piesi byli (w ocenie policji) sprawcami niewiele ponad 1/3 (34,3%) zdarzeń z ich udziałem. Większość (53%) zdarzeń drogowych na skrzyżowaniach z udziałem pieszych w latach 2007-2014 w Warszawie miała miejsce na skrzyżowaniach z (działającą) sygnalizacją świetlną.

Mapa poniżej przedstawia lokalizacje zdarzeń odnotowanych w centralnym systemie ewidencji wypadków i kolizji (SEWiK). Jako że były one rejestrowana na różne sposoby - według współrzędnych GPS, adresów lub np. numerów latarni, położenie punktów należy traktować jako przybliżone. Bardziej szczegółowe informacje na temat poszczególnych zdarzeń dostępne są po kliknięciu na dany punkt, jak też w serwisie sewik.pl .

Mapa zdarzeń z udziałem pieszych w latach 2011-2014

Legenda

Czarny marker - wypadek z ofiarami śmiertelnymi wśród pieszych
Czerwony marker - wypadek z rannymi wśród pieszych
Niebieski marker - kolizja z udziałem pieszych

Wersja w serwisie zewnętrznym

www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=23011f23b06f4bfcaf60c3f9e3f39607

(Uwaga: nie działa ze wszystkimi przeglądarkami.)

Mapa gęstości zdarzeń