Wstęp

Przedstawiamy zaktualizowaną o 2014 rok mapę zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów w wersji dostępnej bezpośrednio na naszej stronie.

W latach 2011-2014 na terenie Warszawy doszło do 2303 zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów. Na skutek tych zdarzeń rannych zostało 440 rowerzystów, a 13 zginęło.

Zdarzenia z udziałem rowerzystów stanowiły 2,6% ogółu, zaś udział ruchu rowerowego według Warszawskiego Badania Ruchu 2015 wynosi 3,1%. Jednak wypadki (zdarzenia z ofiarami rannymi lub śmiertelnymi), w których rowerzysta został ranny stanowiły 10,3% ogółu wypadków drogowych.

Najczęstszą przyczyną (zdarzeń z udziałem rowerzystów) jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu przez kierowcę samochodu (40%). Do 632 zdarzeń doszło na skrzyżowaniach z działającą sygnalizacją świetlną (27% ogółu zdarzeń). Jedynie 81 (13%) tych zdarzeń spowodowane było wjechaniem na czerwonym świetle.

Mapa poniżej przedstawia lokalizacje zdarzeń odnotowanych w centralnym systemie ewidencji wypadków i kolizji (SEWiK). Jako że były one rejestrowana na różne sposoby - według współrzędnych GPS, adresów lub np. numerów latarni, położenie punktów należy traktować jako przybliżone. Bardziej szczegółowe informacje na temat poszczególnych zdarzeń dostępne są po kliknięciu na dany punkt, jak też w serwisie sewik.pl .

Mapa zdarzeń z udziałem rowerzystów w latach 2011-2014

Legenda

Czarny marker - wypadek z ofiarami śmiertelnymi wśród rowerzystów
Czerwony marker - wypadek z rannymi wśród rowerzystów
Niebieski marker - kolizje z udziałem rowerzystów

Wersja w serwisie zewnętrznym

www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=68752d3b3b9d4088bf3b8d3a3deab9fc

(Uwaga: nie działa ze wszystkimi przeglądarkami.)

Mapa gęstości zdarzeń