Pismo do Mirosława Kochalskiego, p.o. prezydenta Warszawy

W związku z nowymi faktami na temat okoliczności przebudowy ulicy Marszałkowskiej na odcinku od Planu Unii Lubelskiej do Placu Konstytucji przez Zarząd Dróg Miejskich oraz notorycznymi zaniedbaniami w zakresie budowy dróg rowerowych, domagamy się:

1.Odwołania dyrektora ds. inwestycji Zarządu Dróg Miejskich - Mirosława Kazubka, który jest bezpośrednio odpowiedzialny za:

a) Przeprowadzenie przebudowy ulicy Marszałkowskiej bez pozwolenia budowlanego wymaganego przez ustawę Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z późn. zmianami.

b) Złamanie zapisów uchwały Nr 188/C/96 Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 czerwca 1996 roku poprzez niezapewnienie warunków dla ruchu rowerowego na zmodernizowanym odcinku ulicy Marszałkowskiej oraz uchylanie się od konsultacji ze środowiskiem rowerzystów zmian w projekcie organizacji ruchu na tej ulicy.

c) Niewykonanie zaleceń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu stacji metra politechnika o ograniczeniu ruchu kołowego w ulicy Marszałkowskiej i przekształceniu w ciąg pieszy (par. 225, pkt. 2 planu), a także

d) Niezrealizowanie przyrzeczenia złożonego przez rzecznika prasowego ZDM Beatę Łomnicką we wrześniu 2004 roku (Gazeta Wyborcza, 16 września 2004r., Ścieżki rowerowe z asfaltu – cytat w załączeniu), że wszystkie nowe drogi rowerowe będą wykonywane z asfaltu. W 2005 r i 2006 r. wykonano m.in. następujące drogi rowerowe z kostki brukowej: przebudowa drogi rowerowej w ulicy Sobieskiego, przebudowa szlaku podskarpowego na wysokości Starego Miasta w pasie drogowym Wisłostrady (z kostki fazowanej!), przebudowa chodnika i drogi rowerowej na wysokości KS Spójnia, droga rowerowa na Rondzie Starzyńskiego oraz wzdłuż al. Jerozolimskich (realizowane projekty), droga rowerowa w poprzek ulicy Marszałkowskiej nad Trasą Łazienkowską (brak także obniżonych krawężników!). Budowa dróg rowerowych z kostki brukowej, zwłaszcza fazowanej, nie spełnia warunków równości przewidzianych Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. RP nr 43 z dnia 14 maja 1999 poz. 430. Budowa dróg rowerowych z asfaltu jest także tańsza od ich budowy z kostki brukowej

e) Niezrealizowanie przyrzeczenia wyprostowania drogi rowerowej wybudowanej wzdłuż ulicy Jana Pawła II danego przez rzecznika prasowego ZDM Urszulę Nelken w sierpniu 2004 roku (Gazeta Wyborcza, 10 sierpnia 2004, Nowy bubel: ścieżka rowerowa wzdłuż al. Jana Pawła II – cytat w załączeniu);

2. Natychmiastowej zmiany organizacji ruchu na wyremontowanym fragmencie ulicy Marszałkowskiej w taki sposób, aby możliwe było bezpieczne i zgodne z prawem poruszane się rowerzystów w obu kierunkach po ulicy, ruch samochodowy został ograniczony jedynie do podróży docelowych do posesji i zaopatrzenia, a ruch pieszy zyskał priorytet nad ruchem kołowym. Jest to możliwe przy zastosowaniu w jezdni tzw. kontrpasa rowerowego, który jest rozwiązaniem bezpiecznym i sprawdzonym na całym świecie, ograniczeniu liczby pasów ruchu dla samochodów do jednego i ograniczeniu prędkości dla samochodów do 30 km/h. Takie rozwiązania zapewnią wypełnienie postanowień wymienionych w poprzednim punkcie aktów prawnych.

Urzędnicy miejscy powinni ponosić odpowiedzialność za łamanie prawa, a popełnione błędy wynikające ze złamania przepisów powinny być jak najszybciej naprawiane, czego też się domagamy.

Cytaty

Gazeta Wyborcza, 16 września 2004r., Ścieżki rowerowe z asfaltu:

Beata Łomnicka, biuro prasowe Zarządu Dróg Miejskich: Do tej pory miasto kupowało kostkę Bauma, bo ten materiał był po prostu dobry. Teraz zapanowała moda na ścieżki z asfaltu. I my za tą modą idziemy - zaczęliśmy nawet współpracę ze środowiskiem rowerzystów. Jednak nawet oni mają różne zdania na ten temat - niektórzy uważają, że kostka jest lepsza, bo w szpary wchłania się woda i nie ma kałuż. Większość woli jednak asfalt. I stąd nasza deklaracja - każda nowa ścieżka będzie asfaltowa.

Gazeta Wyborcza, 10 sierpnia 2004 r., Nowy bubel: ścieżka rowerowa wzdłuż al. Jana Pawła II:

Według Urszuli Nelken, rzecznik ZDM, w pobliżu dawnego ronda Babka nie można wytyczyć drogi rowerowej po wschodniej stronie al. Jana Pawła II (tak jak między Nowolipkami do Stawki). - Tam jest już parking i lokalna droga. Na ścieżkę rowerową nie ma miejsca - uważa. Pani rzecznik dodaje, że bliżej kina Femina da się zbudować ścieżkę na przedłużeniu istniejącego już odcinka, ale raczej nie w tym roku. Dlaczego? Bo według ZDM pół roku, które minęło od naszego ostatniego artykułu, to za krótki okres, by zmienić plany 300-metrowego odcinka. - Wkrótce wybrana w przetargu firma opracuje nowy projekt drogi rowerowej. Przygotuje też dokumentację budowy brakujących ścieżek w innych miejscach zgłaszanych przez cyklistów. Będą one wytyczane w przyszłym roku - obiecuje Urszula Nelken.