ZTM do Rzecznika Niezmotoryzowanych

Odpowiadając na Pańskie pismo w sprawie komunikacji tramwajowej na ul. Marymonckiej, Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie informuje, że wraz z uruchomieniem trasy tramwajowej łączącej Bemowo z Bielanami (na przełomie grudnia br. i stycznia 2006) planuje wprowadzenie optymalne koordynacji rozkładów jazdy linii tramwajowych w całym mieście. Rozwiązanie to polega na ujednoliceniu częstotliwości kursowania linii, czyli przyjęciu identycznych odstępów czasowych (lub ich wielokrotności) między odjazdami z przystanków. Pozwoli to na zniwelowanie niekorzystnego zjawiska "stad" tramwajów. Wdrożenie tego rozwiązania wymaga nieznacznego zmniejszenia liczby linii, a także wprowadzenia korekt przebiegu tras niektórych linii (zakładamy m.in. przewrócenie przebiegu trasy linii 6 przez pl. Wilsona); spowoduje również dalszy wzrost częstotliwości kursowania linii.

Wprowadzenie nowego układu wyeliminuje przedstawione przez Pana problemy.

Koordynator Działalności Przewozowej
Bogusław W. Borzym