Pismo Społecznego Rzecznika Niezmotoryzowanych

Przypominamy o postulacie utworzenia pasa dla autobusów w ulicy Modlińskiej, który po zeszłorocznych badaniach ruchu, wykonaniu projektu organizacji ruchu oraz zgodnie z doniesieniami prasowymi miał zostać utworzony wiosną tego roku. Wiosną, gdyż okres jesienno-zimowy uniemożliwiał prace związane z oznakowaniem poziomym. Niestety postulat ten nie został jeszcze zrealizowany, pomimo, iż sytuacja komunikacji miejskiej w ulicy Modlińskiej ponownie się pogarsza. Wnioskujemy o jak najszybsze wykonanie pasa dla autobusów zgodnie z projektem na odcinku od ulicy Obrazkowej do Mostu Grota-Roweckiego.

Uzasadnieniem dla tego postulatu są trzy fakty. Po pierwsze po zimie liczba osób dojeżdżających samochodami do Warszawy wyraźnie wzrasta po chwilowym zmniejszeniu związanym z warunkami pogodowymi w zimie. Po drugie usprawnienia wykonane w zeszłym roku na wjeździe na most Grota-Roweckiego przestają się sprawdzać w sytuacji rosnącego ruchu samochodowego. Po trzecie ZTM uruchomiło w związku z otwarciem stacji metra Plac Wilsona znacznie więcej kursów linii ekspresowej E-4, która w momencie braku pasa autobusowego traci swoje walory, gdyż tak jak wszystkie inne autobusy stoi w zatorze drogowym i nie zyskuje czasu względem innych linii.

Fakty te działają wyraźnie na niekorzyść komunikacji miejskiej, której niska sprawność powoduje, że problemy i wynikające z nich wydatki związane z ruchem samochodów osobowych w Warszawie stale są rosną.

Odpowiedź od Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy

W związku z powyższym pismem, dotyczącym pasa dla autobusów na ul. Modlińskiej, uprzejmie informuję, że opracowany przez Zarząd Dróg Miejskich projekt organizacji ruchu na wprowadzenie powyższego pasa został przeze mnie zatwierdzony 22 marca 2005 roku.

Realizacja projektu w terenie przez ZDM uzależniona była od warunków atmosferycznych, gdyż znaczna część robót wymagała dodatnich temperatur, bez opadów (oznakowanie poziome).

ZDM informuje, że prace nad wprowadzeniem projektowanej organizacji ruchu już się rozpoczęły.