Skarpa warszawska jest również przeszkodą w podróży przez most Łazienkowski. Tutaj, podobnie jak na moście Świętokrzyskim, mamy infrastrukturę rowerową. Jej powstanie było krokiem milowym i zwiększyło wolumen ruchu rowerowego z prawej na lewą stronę Wisły. Niestety infrastruktura ta nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału, gdyż urywa się w Porcie Czerniakowskim i na razie nie widać szans na jej przedłużenie do placu Na Rozdrożu. Jesteśmy przez to wciąż skazani na pokonywanie wzniesienia ulicami Ludną i Książęcą (pochylenie 3,3%), Myśliwiecką (3,4%) albo Agrykolą (5,2%).