Publikujemy treść pisma do Dyrekcji ZDM dotyczącego zagrożenia bezpieczeństwa na drogach rowerowych i ciągach pieszo-rowerowych. Wszystkich, którzy zauważą postulowane przez nas zmiany poprawiające bezpieczeństwo, prosimy o sygnał na adres biuro[na]zm.org.pl.

Pismo do Dyrekcji ZDM

W nawiązaniu do dwóch spotkań w BDiK z udziałem Dyrekcji ZDM przekazujemy pierwszą część listy miejsc niebezpiecznych na istniejących ścieżkach rowerowych z prośbą o pilne uwzględnienie ich poprawy.

1. Ścieżka wzdłuż Sobieskiego na odcinku od Dolnej do Idzikowskiego (kierunek Stegny). Piesi schodzący z kładki wchodzą na ścieżkę rowerową (a dodatkowo ma ona zakręty co utrudnia widoczność).

2. Przejazd przez Puławską pod kątem 90 stopni z sygnalizatorem po środku (na wysokości ulicy Skolimowskiej - ścieżka biegnąca od ul. Żeleńskiego do ul. Goworka),

3. Szlak Wisły

a. Liczne przypadki braku odpowiedniej widoczności (np. bar piwny na wys. ul. Krajewskiego, przejazd pod Mostem Gdańskim, zejścia na dolny bulwar przecinające ścieżkę itp.)

b. Liczne przypadki zagrożeń uskokami, ubytkami nawierzchni, a nawet schodami (np. jadąc od Mostu Poniatowskiego, wzdłuż tunelu asfaltem - na wys. Karowej - ścieżka przebiega koło starego drzewa - stan kostki tragiczny - korzenie, ubytki. Pod Mostem Poniatowskiego schody i wyrwy.

c. Między mostem Poniatowskiego a Ludną obok przystanku autobusowego drzewo pochylające się ku osi drogi wchodzi w skrajnię, co gorsza po wewnętrznej stronie zakrętu. Na dodatek nieprawidłowe oznakowanie (C-13/16 zamiast C-13) zachęca pieszych do wchodzenia na ścieżkę. Postulowane wytyczenie alternatywnej ścieżki po bulwarze.

d. Bielany, zjazd ścieżki z korony wału pod trasę AK skrajem działek - stromy i zbyt wąski (przekwalifikowano stary chodnik bez poszerzenia, czego wymaga przy dużym ruchu i nachyleniu)

4. Ścieżka wzdłuż ul. Kruczkowskiego od ul. Książęcej do Mostu Poniatowskiego - poniżej zjazdu ze skarpy w parku ok. 400 metrów fatalnego stanu nawierzchni,

5. Na ul. Marszałkowskiej - przejazdy przez ul. Hożą, Wilczą - zbyt wysokie krawężniki (ponad 1 cm),

6. Przejście ścieżki rowerowej w ciąg pieszo/rowerowy przy ul. Rychlińskiego - źle wyprofilowana pod zbyt małą parabolą (wielokrotnie dochodzi tam do kolizji),

7. Brak oznakowania poziomego na wlocie ścieżki z ul. Batorego do parku na Pola Mokotowskie - od przejścia dla pieszych (regularnie piesi chodzą tamtędy do parku),

8. Przy ul. Światowida róg ul. Ćmielowskiej:

a. dwa zbyt ostre i zbyt wąskie zakręty pod supermarketem Leader Price; kiosk i budka telefoniczna ograniczają widoczność

b. wysoka żółta bariera w skrajni ścieżki rowerowej po stronie ulicy Światowida

c. na wysokości banku PKO nie oznakowany przejazd przez wyjazd z parkingu banku na ulicę Światowida oraz duża różnica wysokości na odcinku tuż za przejazdem (utrudnia wyhamowanie a w drugą stronę sprawne zjechanie z przejazdu przez wyjazd z parkingu)

d. niebezpiecznie ustawione słupki na środku i w skrajni ścieżki na krawędzi drogi wjazdowej na parking banku

9. Skrzyżowanie ulic Światowida i Mehoffera: przyciski sygnalizacji świetlnej przed przejazdem rowerowym przez ul. Mehoffera zlokalizowane po lewej stronie ścieżki co zmusza do przejeżdżania na lewą stronę i doprowadza do sytuacji kolizyjnych z rowerzystami jadącymi z przeciwka i skręcającymi z i w ulicę Mehoffera pojazdami

10. Nieprzycinana roślinność w skrajni ścieżki rowerowej:

a. wzdłuż ulicy Myślibiorskiej na odcinku od ul. Światowida do ul. Porajów

b. wzdłuż ul. Światowida na odcinku od ul. Myśliborskiej do Świętosławskiego

11. Przy Modlińskiej na wysokości EC Żerań zbyt duży spadek (utrudnia wyhamowanie) na zjeździe z wiaduktu nad Kanałem Żerańskim tuż przed przejazdem przez drogę wyjazdową z Auchan prowadzącą pod wiaduktem i obok EC oraz ograniczona widoczność przez roślinność i samo ukształtowanie terenu, co sprawia, że kierowcy dość późno dostrzegają rowerzystów zjeżdżających z wiaduktu (może dobrym rozwiązaniem by było zastosowanie przed tym przejazdem progu zwalniającego z uwagi na duże natężenie ruchu samochodowego na drodze wyjazdowej z supermarketu

12. Na ścieżce wzdłuż Modlińskiej (w str. Legionowa) naprzeciwko urzędu Dz. Białołęka stoi kiosk.

13. Braki w oznakowani poziomym i pionowym, jego niespójność oraz nieciągłość odcinków ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż Modlińskiej. Zakazy jazdy rowerem zmuszające do jazdy chodnikiem z powodu braku przejazdu na ścieżkę po drugiej stronie ulicy, od Obrazkowej do Płochocińskiej i od Drogowej do Klasyków gdzie ciąg p-r kończy się przejściem dla pieszych bez wyznaczonego przejazdu rowerowego. Niewystarczająca szerokość w stosunku do ruchu.

14. Na rondzie Mehoffera/Ordonówny sprzeczność oznakowania pionowego z poziomym - wymalowany przejazd, a oznakowanie pionowe informuje tylko o przejściu dla pieszych.

15. Na odcinku ścieżki wzdłuż ulicy Stefanika i wzdłuż ulicy Ćmielowskiej (na odcinku od Światowida do Myśliborskiej) roślinność w skrajni drogi zajmująca połowę ścieżki i poważnie ograniczająca widoczność.

16. Na skrzyżowaniach Stefanika / Światowida i Światowida / Ćmielowska oraz Myśliborska / Ćmielowska przyciski przed przejazdami po niewłaściwych stronach.

17. Na ścieżce wzdłuż ulicy Strumykowej w połowie drogi między ulicą Stefanika a Ordonówny słup telekomunikacyjny na ścieżce miedzy drzewami (między szkołą a przedszkolem wzdłuż ścieżki)

18. Brak przejazdów dla rowerów począwszy od Pól Mokotowskich, wzdłuż ul. Banacha i Bitwy Warszawskiej 1920r, aż do Dworca Zachodniego (ścieżka obiecywana na 2005 r.!)

19. Park Kępa Potocka

a. Na samym środku pasa dla rowerów na koronie wału, na południe od trasy AK stoi nieużywany od lat betonowy słup.

b. podobna przeszkoda to filar schodów przy wiadukcie Trasy AK nad Kanałkiem Marymonckim. Tej nie da się zlikwidować, ale można oznaczyć np. żółto-czarnym materiałem odblaskowym. Podobnie jak słup stojącej tuż obok latarni.

20. ul. Podleśna

a. Niewidoczny znak "Stop" przy wyjeździe z AWF przecinającym ścieżkę rowerową przy posesji 38. Tablicę "Uwaga! Droga dla rowerów" pod nim sugerujemy zastąpić znakiem ostrzegawczym A-24 przewidzianym dokładnie na takie okazje, szybciej docierającym do świadomości i zrozumiałym także dla cudzoziemców (po różnego rodzaju targach czy zawodach na AWF wyjeżdżają tamtędy sznury samochodów, nie tylko polskich). Miejsce bardzo niebezpieczne - do pilnej interwencji!

b. Notoryczne parkowanie na ścieżce pomiędzy posesjami 38-52 oraz w początkowym odcinku ulicy zmuszające rowerzystów do ryzykownego dla nich i pieszych omijania samochodów po chodniku. Konieczne wprowadzenie fizycznych blokad (np. słupki z zachowaniem skrajni rowerowej)

c. Braki oznakowania poziomego na wyjazdach bramowych i przejściach dla pieszych.

21. Organizacja ruchu i oznakowanie na bardzo wielu odcinkach ścieżek rowerowych przy przystankach pozostawia wiele do życzenia [zobacz >>>]. Postulujemy wprowadzenie fizycznej separacji szczególnie tam, gdzie piesi mogą wyjść zza wiaty przystanku wprost pod koła jadącego roweru. Pozytywnym przykładem zabezpieczenia i poprawy wzajemnej widoczności jest sąsiedztwo przystanku Konarskiego 02 na Bemowie. Do podjęcia podobnych działań kwalifikują się analogiczne miejsca m.in. na ulicach Broniewskiego, Słowackiego, Prymasa Tysiąclecia, Conrada, Sokratesa, Kasprowicza, Podleśnej, Jana Pawła II, Powstańców Śląskich.

22. Osobnego potraktowania wymaga przystanek autobusowy przy CH Arkadia w stronę północną [zobacz >>>]. Wygrodzenia na tej z założenia fatalnie poprowadzonej ścieżce spowodują jedynie wzrost zagrożenia jako dodatkowa przeszkoda. Nie ograniczą ruchu ani pieszych, ani rowerzystów, skłonią jedynie do wydeptywania obejść po trawie (co już się dzieje) i łamania prawa. Dlatego zdecydowanie domagamy się przesunięcia drogi rowerowej w kierunku wschodnim, gdzie może omijać najruchliwszy odcinek chodnika przez obszerny trawnik między rondem a zabudowaniami CH (krzyżując się prostopadle - najbezpieczniej - z dojściami dla pieszych).

Nie rozumiemy, dlaczego od razu nie zlecono prywatnemu inwestorowi takiego rozwiązania, które bez wpływu na koszt całego przedsięwzięcia nie pogarszałoby tak drastycznie bezpieczeństwa, jak to ma miejsce obecnie. Prosimy o pilne podjęcie analiz i rozmów z dyrekcją CH Arkadia, która także powinna wykazać się troską o klientów. Wielu pieszych ulega potrąceniom przy wspomnianym przystanku, dochodzi do nerwowych przepychanek, utarczek słownych i urazów ciała. Rowerzystów zmusza się do gwałtownego hamowania, jazdy po chodniku lub jezdni. Trzeba podkreślić, że w omawianym miejscu przed budową Arkadii istniała droga rowerowa bez tych wszystkich wad! Skoro nie przewidziano ich na etapie projektu, liczymy że obecnie ZDM wspólnie z właścicielem obiektu zechce to naprawić, aby jedna z głównych tras międzydzielnicowych zapewniała rowerzystom bezpieczny i sprawny przejazd przynajmniej na poziomie sprzed otwarcia CH Arkadia. Okazją jest planowana przebudowa sygnalizacji na rondzie.

23. Na ul. Sokratesa na ciągu pieszo-rowerowym stoją nie wiadomo dlaczego od lat betonowe słupy energetyczne. Prosimy o spowodowanie, by właściciel je przestawił lub zlikwidował to zagrożenie.

24. Ogólna przy Kiełpińskiej niebezpieczny zjazd z kładki i brama z parkingu otwiera się na ścieżkę.

25. Park Olszyna blisko ul. Broniewskiego niebezpieczny zakręt przy kościele (brak widoczności).

26. ul. Broniewskiego przy Rudnickiego - płot zagradza przejazd przez torowisko i może uniemożliwić rowerzyście ucieczkę przed nadjeżdżającym tramwajem, a także grozi zderzeniem czołowym, bo jest słabo widoczny! Płot ten wymaga pilnej likwidacji.

27. Skrzyżowanie Al. Zjednoczenia i Marymonckiej - niebezpieczny przebieg ścieżki po chodniku i przejazd przez Al. Zjednoczenia bez sygnalizacji. Postulujemy poprowadzenie dodatkowego przejazdu przez wyjazd z AWF i Marymoncką przy straży pożarnej, co będzie mniej kolizyjne (brak ruchu pieszych) i w obu przypadkach przejazd rowerem będzie się odbywał na sygnalizacji świetlnej, przy lepszej widoczności. AWF jest celem wielu podróży rowerowych, trasa w Al. Zjednoczenia ma też duże znaczenie tranzytowe, co uzasadnia poprawę bezpieczeństwa i wygody.

Przy okazji ponawiamy prośbę o przekazanie listy planowanych remontów chodników, co było jednym z ustaleń spotkania w BDiK w wrześniu ub.r. Niezależnie od tego mamy nadzieję, że planując te remonty wzięto już pod uwagę potrzebę wydzielania z nich ciągów rowerowych.

Z góry dziękujemy za wnikliwe i sprawne rozpatrzenie postulatów. Liczymy na odpowiedź z określeniem terminu realizacji opisanych zmian.

Dalszy ciąg sprawy

Odpowiedź ZDM [zobacz >>>]

Odpowiedź na odpowiedź [zobacz >>>]