Tematem przewodnim następnego numeru kwartalnika Zielone Światło [zobacz >>>] będzie komunikacja i turystyka rowerowa. Na jego łamach chcemy m.in. pokazać różnorodność możliwych środków organizacji ruchu rowerowego - pasy, kontrapasy i śluzy rowerowe, detekcja rowerzystów na skrzyżowaniach, zielona fala, wyciąg rowerowy, uspokojenie ruchu przyjazne dla rowerów...

Ponieważ co 2000 głów to nie jedna, prosimy o nadsyłanie zdjęć ciekawych, nietypowych (ale funkcjonalnych!) rozwiązań dla ruchu rowerowego. Zależy nam szczególnie na przykładach udanych wdrożeń z Polski, ale mile widziane będą również wzorce z zagranicy. Szukamy także informacji o polskich szlakach rowerowych, których budowa wykraczała poza namalowanie znaczków na drzewach - faktycznie przystosowanych do turystyki rowerowej.

Na Wasze zdjęcia czekamy do 15 kwietnia. Do zdjęć warto załączyć zdanie lub kilka komentarza - opisujących lokalizację i oceniających funkcjonowanie rozwiązania.