W tym samym protokole policjanci napisali, że do zarządcy drogi nie kierowano wniosków inżynieryjnych o zmianę organizacji ruchu. Jest to nieprawdą. Komisja Dialogu Społecznego ds. transportu dwa razy apelowała o przebudowę ul. Obozowej.