Komisja o Obwodnicy Śródmiejskiej

17 maja 2017 r. na posiedzeniu Komisji Dialogu Społecznego ds. Transportu omawiana była przygotowywana przez firmę Mosty Katowice koncepcja praskiej części obwodnicy śródmiejskiej. Reprezentujący Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych Mariusz Sobieraj poinformował, że ZMID planuje w ciągu kilku tygodni odebrać koncepcję programową i wystąpić na jej podstawie o decyzję środowiskową. Konsultacje społeczne zaplanowane są dopiero na wrzesień, co bardzo ograniczy pole manewru - mieszkańcy będą mogli sobie co najwyżej wybrać kolor ekranów przeciwhałasowych. Ze strony Dyrektora Biura Polityki Mobilności i Transportu Mieczysława Reksnisa padła jednak deklaracja, że dopilnuje, by ZMID prawidłowo skonsultował projekt.

W dyskusji zwracano uwagę na niską jakość rozwiązań pieszych i rowerowych, nieuwzględnienie innych budowanych lub planowanych inwestycji, a wręcz niezrealizowanie istotnych warunków zamówienia. W opisie inwestycji na stronie ZMID można przeczytać np.:

Przewidziane jest wprowadzenie rozwiązań w zakresie węzłów i skrzyżowań, które ułatwią ruch pieszy pomiędzy przystankami różnych środków komunikacji publicznej. W szczególności dotyczy to rejonu ronda Wiatraczna (tramwaj, autobus, w przyszłości metro) i ul. Radzymińskiej (kolej, autobus, metro).

Tymczasem w przedstawionej koncepcji nie ma śladu tego ułatwiania. Długości dróg przejścia miedzy przystankami wynoszą na niektórych skrzyżowaniach nawet 350-400 m, co w wielu przypadkach stanowi pogorszenie względem stanu istniejącego. Np. planowane przeniesienie lokalizacji przejścia na środek ronda Wiatraczna wydłuża i tak bardzo długą drogę przejścia między pętlami tramwajową i autobusową.

Projektowany jest odcinek od Grenadierów do Radzymińskiej, a właściwie 900 m dalej - do II Rejonu AK. Do ronda Żaba zabraknie ok. 500 m. Nasuwa się pytanie, czy specjalnie dobrano zakres tak, by uzasadnić rozbuchany i mało funkcjonalny węzeł przy Radzymińskiej?

Na większości odcinka projektanci poszli na łatwiznę. Zamiast nowej koncepcji, dostosowanej do zmienionych założeń, wykonali jedynie nieznaczną aktualizację rysunków sprzed 10 lat, co grozi tym że projekt ugrzęźnie tak samo jak poprzedni (na rysunku wizualizacja ul. Wiatraczna przygotowana przez DHV w 2007 r.)

Zobacz także

Z koncepcją można zapoznać się na stronie:

zmid.waw.pl/inwestycje-zmid/zadania-w-przygotowaniu/obwodnica-srodmiejska-od-ronda-wiatraczna-do-ronda-zaba-960/#tab-3

Prezentacja omawiająca problemy projektu:

PDF, 10321 kB

Wybrane problemy

Przewymiarowanie inwestycji (pas dzielący 5,0 m, pasy ruchu po 4,0 m - czyli o 0,5 m więcej niż na drodze ekspresowej) wymusza wycinkę szpalerów drzew i nie pozostawia miejsca na oddzielenie chodnika i drogi dla rowerów od jezdni. A co jeśli okaże się, że przekroczone są normy hałasu?

Projektant miał za zadanie wprowadzić rozwiązania, które ułatwią ruch pieszych pomiędzy przystankami różnych środków komunikacji publicznej. Tymczasem drogi do przejścia przy przesiadkach np. na rondzie Wiatraczna rosną nawet do 400 m.

Na wlocie ul. Waszyngtona bez zmian pozostać ma niezgodne z przepisami i niebezpieczne przejście przez 4 pasy i 2 tory na raz. Z kolei w ul. Grochowskiej nie przewidziano ani dróg czy pasów dla rowerów, ani poszerzenia wąskich peronów przystankowych.

Po północnej stronie ronda Wiatraczna przewidziano wyburzenie kilkunastu budynków, w tym także wpisanych do ewidencji zabytków. Mimo to projektantom nie udało się znaleźć miejsca na drogę dla rowerów.

Między rondem a Szaserów obecnie przejście pieszo i przejazd rowerem przez Wiatraczną możliwe jest obecnie na wszystkich 4 skrzyżowaniach (z Kobielską - poza rysunkiem, Prochową, Paca i Nizinną). Mimo, że obwodnica prowadzi tunelem, na powierzchni pozostać ma tylko 1 przejście dla pieszych i 0 przejazdów dla rowerzystów.

Przy Szaserów przewidziano skrzyżowanie z wyspą centralną o wymiarach porównywalnych np. z rondem ONZ. Dla pieszych pozostanie ok. 2 m chodnika pod ścianą, na zielone światło będą musieli czekać na drodze dla rowerów, a gdy już się zapali - biec truchtem by zdążyć na drugą stronę. Drogi przejścia przy przesiadce między autobusami wynosić będą nawet 350 m.

Na wiadukcie planowany przystanek autobusowy, po jego zachodniej stronie osiedle w budowie. Czy na schody łączące osiedle z wiaduktem mieszkańcy będą musieli zgłosić projekt w budżecie partycypacyjnym, jak np. na Górczewskiej?

Budowa obwodnicy śródmiejskiej to okazja, by wykonać istotny fragment Velostrady łączącej Rembertów z centrum miasta prawie bez kolizji z ruchem samochodowym (4 skrzyżowania z sygnalizacją na odcinku ok. 10 km). Koncepcja nie przewiduje jednak ani Velostrady, ani nawet połączenia istniejących dróg dla rowerów w Rzecznej i Zabranieckiej.

Węzeł Radzymińska zaprojektowano w dwóch wariantach. Oba jednak wymagają zajęcia ok. 13 ha terenu, co stanowi spore marnotrawstwo przestrzeni w zasięgu dojścia pieszego do budowanej właśnie stacji metra. Praskie organizacje proponowały rozwiązanie węzła wymagające jedynie 2 ha.

Jeden z wariantów w szczegółach - likwidacja chodnika po południowej stronie Radzymińskiej, wydłużenie drogi pieszych nawet o 700 m w niektórych relacjach, substandardowe rozwiązania rowerowe. A przede wszystkim kierowanie w dalszym ciągu ruchu z Radzymińskiej na zapchany plac Wileński, zamiast na obwodnicę.