Ważniejsza od bezpieczeństwa pieszych, przepisów, i wyników budżetu partycypacyjnego okazała się potrzeba umożliwienia kierowcom niebezpiecznych zachowań na pasach, w tym wyprzedzania przepuszczającego pieszych na przejściu - jak miało to miejsce na ul. Sokratesa w przypadku wspomnianym na wstępie.