Typowe nawierzchnie dróg dla rowerów

Na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad opublikowana została Opinia w sprawie typowych nawierzchni dróg dla rowerów. O ile wydaje się, że w Warszawie problem nawierzchni już został z grubsza rozwiązany - na nowych lub remontowanych ścieżkach rowerowych konsekwentnie kładziony jest asfalt - to opracowanie może być cenną pomocą dla mieszkańców dalszych rejonów aglomeracji, wciąż nękanych kostką betonową [zobacz >>>].

Opinia Zespołu ds. Ścieżek Rowerowych GDDKiA stara się usystematyzować dotychczasowe doświadczenia w zakresie nawierzchni dróg dla rowerów, w szczególności argumentację powtarzającą się w dyskusjach asfalt czy kostka. Przedstawia ramy prawne, porównanie parametrów funkcjonalnych (zużycie energii, wibracje, koszty budowy, problemy utrzymania), inne podnoszone argumenty (trudności techniczne, infrastruktura podziemna, rozbieralność nawierzchni, strefy historyczne), doświadczenia zagraniczne, opinie użytkowników oraz akty prawa lokalnego regulujące te kwestie. W podsumowaniu jednoznacznie jako optymalna wskazana została rozściełana mechanicznie nawierzchnia asfaltowa, jako równiejsza, bezpieczniejsza, trwalsza, czytelniejsza dla użytkowników i tańsza od nawierzchni z kostki betonowej.

Wzorcowa nawierzchnia asfaltowa drogi dla rowerów wzdłuż DK 66 (okolice Czeremchy).

Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 13 po trzech latach od oddania do użytku.

Pobierz opracowanie

Pełna treść opracowania dostępna jest na stronie GDDKiA:

www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/i/infrastruktura-rowerowa_3000/opinia_nawierzchnia.pdf

Kopia lokalna: PDF, 1259 kB