Nawierzchnia ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 13 po trzech latach od oddania do użytku.