We wtorek 27.03.2006 w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego odbyła się Sesja Sejmiku Województwa Opolskiego, na której dyskutowano między innymi o problemach komunikacji kolejowej w regionie.

W posiedzeniu uczestniczyła Pani Genowefa Ładniak - Pełnomocnik Zarządu PKP Przewozy Regionalne ds. Współpracy z klientami kluczowymi. Według Pani pełnomocnik likwidacja 8 połączeń w regionie opolskim (Nysa - Brzeg, Opole - Fosowskie) to wynik braku porozumienia przewoźnika z Samorządem Województwa. Strata jaką ponosi przewoźnik z tytułu wykonywania przewozów na Opolszczyźnie wynosi około 2,5 mln zł miesięcznie, którą obecnie musi pokryć przewoźnik. Do pełnego dofinansowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich brakuje około 9 mln zł, co łącznie z 19 mln zł zarezerwowanymi w  budżecie województwa daje łączną kwotę 28 mln zł. Podczas wcześniejszych negocjacji PKP PR przedstawiło dane według, których Opolski Zakład Przewozów Regionalnych poniesie stratę 35 mln zł. Skąd ta różnica? Po raz kolejny widać jak PKP PR manipuluje danymi starając się wyłudzić większą dotację do przewozów. Pani Pełnomocnik podkreśliła, że umowy już zawarte z innymi województwami pokrywają deficyt w 75%-100%, podczas gdy w województwie opolskim przy dofinansowaniu kwotą 19 mln zł będzie to tylko 67%.

Na sesji podkreślono, że co do kosztów wszyscy są zgodni, natomiast przychody z tytułu wykonywanych usług są zaniżane przez przewoźnika. Zaproponowano aby wstrzymać się z likwidacją połączeń i poczekać do czerwca 2006 r., kiedy to będą znane rzeczywiste przychody. Do tego czasu ma działać nowy system ewidencji przychodów w PKP PR. Wówczas będzie można podjąć decyzję, czy w większym stopniu finansować przewozy, czy zlikwidować część kursów. Niestety PKP Przewozy Regionalne nie przyjęły ww. propozycji. Pełnomocnik PKP PR ds. Współpracy z klientami kluczowymi pokreśliła, że do likwidacji są wytypowane pociągi które mają pokrycie kosztów przychodami na poziomie mniejszym niż 40% lub którymi podóżuje mniej niż 70 osób na kurs.

Likwidacja z dniem 01.04.2006 r. ośmiu pociągów w regionie da oszczędność rzędu 1,7mln zł. Na pytanie czym kierowano się oznaczając pociągi literką "G", Pani Pełnomocnik odpowiedziała, że są to kursy o najniższym pokryciu kosztów przychodami i najmniższą liczbą pasażerów.

Podczas sesji zauważono, że likwidacja pociągów wiąże się z ograniczniem kosztów zmiennych, natomiast w jaki sposób są ograniczane koszty stałe. Pani Ładniak odpowiedziała, że znaczną część kosztów firmy to koszty zmienne, w  tym usługi obce które stanowią 60%. Do kosztów stałych zaliczyła zatrudnenie, które jest cały czas zmniejszane, majątek w tym tabor, który wraz z likwidacją połączeń w krótkim czasie jest złomowany. Większy problem stanowią koszty utrzymania hal naprawczych itp, które mimo likwidacji pociągów pozostają. Jednak PKP PR stara się racjonalizować punkty naprawcze.

W związku z trudną sytuacją w regionie dotyczącą przewozów regionalnych Marszałek Województwa Opolskiego Grzegorz Kubat spotka się w najbliższym czasie z Prezesem PKP PR.