A jest co naprawiać: w przeliczeniu na mieszkańca, na polskich drogach zabijanych jest o połowę więcej osób niż w całej Unii. Niemal jedna trzecia zabitych to piesi. (Źródło wykresu: [1])