Wskaźniki bezpieczeństwa ruchu drogowego od pięciu lat się nie poprawiają. (Źródło wykresu: [2])