Za rogatkami stanowiącymi niegdyś granicę Warszawy rozlewa się obecnie morze asfaltu, z siedmioma pasami w jednym kierunku (na północ).