Ograniczenie przekroju ul. Boya-Żeleńskiego pozwoli na wyznaczenie drogi dla rowerów, poprawę widoczności pieszych, brak konieczności chodzenia wokół rogatki, oraz wyznaczenie pasa do parkowania po północnej stronie ulicy.