Dostępna przestrzeń powinna być wykorzystana do różnych celów, umożliwiając zarówno wygodne poruszanie się, jak i inne formy spędzania czasu. Na wizualizacji teren zielony między Puławską i Klonową uzupełniony o siłownię plenerową.