Znormalizowanie przekroju przyległych jezdni lokalnych (Bagateli, Klonowej) stworzy dość miejsca zarówno na miejsca parkingowe, jak i szpalery drzew i wygodne chodniki.