SRN do Inżyniera Ruchu

Warszawa, 20 marca 2006 r.

Dotyczy: zakazu wjazdu rowerów w ulicę Płocką.

Szanowny Panie,

Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych zwraca się z wnioskiem o usunięcie znaku zakazu wjazdu rowerów (B-9) umieszczonego na wlocie ul. Płockiej od strony ul. Wolskiej.

Wzdłuż ul. Płockiej brak wydzielonej drogi dla rowerów lub ciągu pieszo-rowerowego. W efekcie wprowadzenia zakazu wjazdu rowerów zablokowana została możliwość dojazdu z Dworca Zachodniego PKP na Młynów oraz do ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Górczewskiej. Mieszkańcy kamienic usytuowanych bezpośrednio przy ulicy Płockiej zgłaszają Rzecznikowi, że pozbawieni zostali możliwości legalnego dojazdu do swojego miejsca zamieszkania!

Jest to jaskrawy przykład dyskryminacji niezmotoryzowanych w organizacji ruchu w Warszawie. Wprowadzenie zakazu nie było w żaden sposób konsultowane z przedstawicielami środowisk promujących ruch rowerowy, do czego jednostki organizacyjne Urzędu Miasta oraz Zarząd Dróg Miejskich zobowiązane są Uchwałą Nr 188/C/96 Zarządu Miasta Stołecznego Warszawy. Zakazu nie można tłumaczyć względami bezpieczeństwa ruchu, gdyż ulica Płocka jest drogą klasy zbiorczej i - w porównaniu do innych ulic warszawskich - nie należy do ulic prowadzących szczególnie intensywny lub szybki ruch samochodowy.

Wnoszę o korektę organizacji ruchu na ulicy Płockiej w rejonie skrzyżowania z ul. Wolską i usunięcie nieuzasadnionego zakazu wjazdu rowerów.

Z poważaniem,

Wojciech Szymalski, Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych

Zarząd Dróg Miejskich do SRN

Warszawa, 11.04.2006 r.

Dot. znaku B-9 na wlocie ul. Płockiej.

W nawiązaniu do pisma Nr SRN-PO2-20060320-0207-01-AB-WS z dnia 20.03.2006 r. Zarząd Dróg Miejskich informuje, że oznakowanie ulicy Płockiej przy skrzyżowaniu z ul. Wolską zostanie niezwłocznie skorygowane.

Dyrektor d/s technicznych R. Laskowski

Efekt

Płocka bez zakazu ruchu rowerów.