Od 10 listopada 2016 r. na skutek nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury, zniesiono obowiązek przerwania egzaminu w przypadku stworzenia przez egzaminowanego bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia (link do tabeli takich zagrożeń można znaleźć na końcu artykułu).

Prosimy ministra o doprecyzowanie, kiedy takie zachowania nie świadczą o tym, że zdający nie powinien zdać egzaminu i można go dopuścić do ich powielania z własnym prawem jazdy.

Pismo ZM-16-0719-01-MS

Do Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Nawiązując do informacji na stronie Ministerstwa pt. „Od 10 listopada 2016 r. bardziej przyjazny egzamin na prawo jazdy”, proszę o dodatkowe informacje na temat nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami dopuszczającej nieprzerywanie egzaminu w przypadku wystąpienia zachowań osoby egzaminowanej zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego.

W szczególności, będę wdzięczny za informację, w jakich przypadkach jako błąd dopuszczalny, nie podważający jednoznacznie kwalifikacji starającego się o prawo jazdy, należy uznać zachowania bezpośrednio zagrażające życiu i zdrowiu, w tym w szczególności:

- wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, w tym pojazdu, który zatrzymał się, aby przepuścić pieszego,

- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na oznakowanym przejściu,

- niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia osoby o widocznej niepełnosprawności ruchowej,

- nieustąpienie pierwszeństwa pociągowi,

- wyprzedzanie na przejeździe dla rowerzystów,

- spowodowanie wypadku drogowego.

Zwracam uwagę, że sankcjonowanie zachowań zagrażających bezpośrednio życiu i zdrowiu jako dopuszczalne na etapie starania się o prawo jazdy stanowi jednoznaczny sygnał dla zdającego, że takie same zachowania są dopuszczalne również po zdaniu egzaminu. Jest to kolejne działanie ze strony władz, po sankcjonowaniu nieprzestrzegania ograniczeń prędkości, nakazaniu oznakowywania punktów kontroli prędkości [zobacz >>>] i odebraniu prawa do kontroli prędkości strażom gminnym, sprzyjający wzrostowi liczby zabitych na drogach.

Tabela zachowań

Zachowania osoby egzaminowanej zagrażające bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego [już nie] skutkujące przerwaniem egzaminu państwowego, PDF, 272 kB