Nawet jeżeli nie osiągnięto pełnego efektu estetycznego, przynajmniej zapewniono o ok. 30% dłuższe przejście i przejazd przez jezdnię, umożliwiając odpowiednie skrócenie faz dla pieszych i rowerzystów i zmniejszając szanse na przejście przez całą ulicę w jednym cyklu.