Warto zaznaczyć, że drogowcy starają się przeciwdziałać alienacji w mieście, zapewniając możliwie duże szanse na bliski kontakt między pieszymi a kierowcami. W tym celu należy wydłużyć pobyt pieszych na jezdni, równocześnie zachęcając kierowców do wyprzedzania ewentualnych zawalidróg stających przed pasami, a przynajmniej do ścinania zakrętów. W ten sposób powierzchnie, z niewiadomych przyczyn nazywane wyłączonymi z ruchu, mogą zostać efektywnie wykorzystane.