Nawet gdy skrzyżowanie jest gruntownie przebudowywane, a sygnalizacja stawiana od nowa, warto zadbać o to, by przejście nie było za krótkie...