Równocześnie pieszym zapewniona została możliwość podziwiania widoków. Rozglądać się można, stojąc na azylach, dzięki krótkim zielonym światłom dla pieszych. Dłuższe przecież być nie mogą, bo konieczny jest długi czas na ewakuację z szerokiej jezdni. Zielone musi świecić się krótko. Taki koszt wysokiej jakości przestrzeni publicznej.