SRN/08/0443/01/MS

Do: Inżynier Ruchu m. st. Warszawy.

Dotyczy: dojść do przystanków tramwajowych na rondzie Dmowskiego.

Niniejszym wnosimy o wytyczenie naziemnych przejść dla pieszych przez wjazdy uliczne na Rondo Dmowskiego, tak aby możliwe było dojście do przystanków tramwajowych bez konieczności dwukrotnego pokonywania schodów.

Zwracamy uwagę, że wprowadzenie takiego rozwiązania w żaden sposób nie wpłynie na płynność ruchu kołowego ani szynowego. Samochody i tak muszą stać na czerwonym świetle, podczas gdy piesi zmuszani są do nadkładania drogi, co znacząco wydłuża czas podróży (szczególnie w przypadku osób mniej sprawnych ruchowo) i tym samym zmniejsza atrakcyjność komunikacji miejskiej. Zatem na wytyczeniu przejść nikt nie straci, zaś tysiące osób skorzysta.

Załączamy schemat proponowanego rozwiązania (przejścia dla pieszych oznaczono na zielono).