Potrącenia wskutek nicnierobienia

Organizacja ruchu na placu Zawiszy zachęca do wjeżdżania na przejście dla pieszych na zielonej strzałce bez oglądania się na pieszych (zwłaszcza w Al. Jerozolimskie w kierunku centrum), jak też do rozpędzania się i wyprzedzania na przejściach (zwłaszcza na Grójeckiej w kierunku Ochoty).

Dwa lata temu projekt doraźnej, niskokosztowej naprawy błędów w organizacji ruchu nie został dopuszczony do głosowania w ramach budżetu partycypacyjnego. Nie podano przy tym żadnych faktycznych argumentów, które uzasadniałyby jego odrzucenie. Nie odniesiono się też do faktu, że obecna organizacja ruchu jest niebezpieczna i niezgodna z prawem. Od tego czasu kolejni piesi są potrącani na pasach. Czy tym razem coś się zmieni?

Pismo ZM-19-0858-01-MS

Do Zarządu Dróg Miejskich.

12 kwietnia doszło do kolejnego najechania na pieszego przechodzącego na zielonym świetle przez Al. Jerozolimskie w kierunku centrum przy placu Zawiszy. Podobne wypadki zdarzają się regularnie, na co wpływ ma niezgodna z prawem organizacja ruchu, prowokująca kierowców do niebezpiecznych zachowań na przejściach. W związku z tym, wnoszę o bezzwłoczną korektę organizacji ruchu, tak by ograniczyć ryzyko wypadków oraz doprowadzić ją do stanu, w którym nie jest ona sprzeczna z prawem.

Prawo nie dopuszcza sytuacji, w której na wylocie skrzyżowania liczba pasów ruchu jest większa niż na przeciwległym wlocie. Tym samym liczbę pasów na wylocie Alej Jerozolimskich w kierunku centrum należy ograniczyć do dwóch. Analogicznie należy dostosować liczbę pasów na wylocie Grójeckiej – w tym wypadku w rzeczywistości liczba pasów ruchu na przeciwległym wlocie wynosi jeden[1]. We wszystkich tych przypadkach, jak też na wylocie Towarowej, powierzchnie wyłączone z ruchu należy w całości (na całej szerokości pasa ruchu) zabezpieczyć przy pomocy wyniesionego oznakowania. W innym przypadku, wprowadzona zmiana nie będzie miała wpływu na zachowanie kierowców, które dalej skutkować będzie wypadkami.

Schemat zmian postulowanych w celu poprawy bezpieczeństwa i wyeliminowania niezgodnej z prawem organizacji ruchu

Do wiadomości: Biuro Polityki Mobilności i Transportu.

[1] Z Towarowej wjazd w Grójecką możliwy jest jedynie z prawego pasa. Z Alej Jerozolimskich formalnie możliwy jest wjazd z dwóch (w tym jednego służącego do jazdy prosto Alejami lub skrętu w Grójecką), lecz niemal wszystkie samochody (ponad 90%) jadące z Alej w Grójecką robią to z trzeciego pasa ruchu od prawej. Biorąc pod uwagę faktyczne zachowanie kierowców oraz natężenie ruchu w relacji Al. Jerozolimskie->Grójecka, nie ma uzasadnienia dla obecnej organizacji ruchu – dwa prawe pasy na wschodnim wlocie powinny służyć wyłącznie do skrętu w Towarową lub jazdy na wprost Al. Jerozolimskimi. Jazda ze wschodu w Grójecką powinna być możliwa tylko z trzeciego pasa ruchu Alej Jerozolimskich od prawej (por. załączony schemat).