W ciągu drogi z pierwszeństwem wyznaczono tym samym przejazd i przejście, których obniżenie do poziomu drogi wewnętrznej sugeruje, że to zjeżdżający w nią mają pierwszeństwo względem rowerzystów jadących prosto.