Dodatkowe punkty za wypadkogenność należą się za ok. dwudziestometrowy promień łuku, czyli siedmiokrotnie większy niż wymagany na zjeździe na teren prywatny i dwukrotnie większy niż wymagany na prawoskręcie skrzyżowania drogi głównej przyspieszonej.