Do Pełnomocnika Prezydenta ds. komunikacji rowerowej.

W związku z planowaną wymianą nawierzchni na ulicy Puławskiej, niniejszym wnoszę o poprawę bezpieczeństwa i warunków ruchu na przejeździe rowerowym i przejściu dla pieszych przez ul. Puławską przy ul. Skolimowskiej poprzez skrócenie długości przejścia i przejazdu. W tym celu powinna zostać zmniejszona liczba pasów ruchu przed przejściem: przynajmniej poprzez zrezygnowanie z początku trzeciego pasa ruchu bezpośrednio przed przejściem...

...a w wersji optymalnej poprzez ograniczenie przekroju do jednego pasa ruchu. Jezdnia powinna przy tym zostać fizycznie zwężona przy pomocy prefabrykowanych lub betonowych wysepek.

Większa liczba pasów przecinających przejście dla pieszych nie jest w tym miejscu potrzebna ani uzasadniona (z ewentualnym wyjątkiem krótkiego odcinka pasa dla rowerów przed przejściem umożliwiającego ustawienie się bezpośrednio przed światłami lub dojazd do drogi dla rowerów). Lewy pas, z którego istnieje obecnie możliwość jazdy na wprost może zostać ograniczony wyłącznie do skrętu w lewo. Takie rozwiązanie przy okazji poprawi warunki jazdy rowerzystów korzystających z tego pasa właśnie do skrętu w lewo, którym obecnie bywa zajeżdżana droga przez samochody wyprzedzające i skręcające w kierunku placu Unii Lubelskiej.

Jako że postulowane rozwiązanie jest działaniem doraźnym, w przypadku braku środków na szerzej zakrojoną interwencję możliwe jest ograniczenie się jedynie do ww. działań. Docelowo jednak wskazane byłoby przeniesienie parkowania na dalszej części ulicy (do placu Unii Lubelskiej) przynajmniej częściowo na jezdnię oraz dociągnięcie pasa rowerowego do samego placu.

Do wiadomości: Zarząd Dróg Miejskich.