Wizualizacja postulowanych zmian (widok od strony przystanku kolejowego).