Oświadczenie Stowarzyszenia Kocham Radom w sprawie akcji na rzecz przywrócenia ruchu kolejowego na linii Radom - Tomaszów

W wyniku kontaktów z przedstawicielami powiatów, miast i gmin leżących wzdłuż linii kolejowej Radom - Tomaszów, w styczniu br. pojawiła się inicjatywa na rzecz przywrócenia lokalnego ruchu kolejowego na linii Radom - Tomaszów.

Od ponad dwóch lat na linii Radom - Tomaszów nie ma pasażerskiego ruchu lokalnego, w ubiegłym roku – po licznych naciskach – przywrócono jedno połączenie dalekobieżne w relacji Lublin - Radom - Łódź - Poznań, które jednak nie rozwiązuje problemu skomunikowania regionu leżącego między Łodzią a Radomiem. Powodem zawieszenia połączeń lokalnych była rzekoma niska frekwencja i niedochodowość linii. Według fachowców jednak głównym powodem było niedostosowanie rozkładu jazdy do rzeczywistych potrzeb podróżnych oraz wykorzystywanie taboru nieodpowiedniego do wielkości potoków, a tym samym zbyt kosztownego. Wskazuje się ponadto na nie do końca skuteczną egzekucję opłat za przejazd: mówiąc wprost - łapówkarstwo konduktorów. Zgodnie z deklaracjami samorządu województwa mazowieckiego planowano wprowadzenie na tę linię szynobusów. Kursy ich były nawet ujęte w rozkładach jazdy, jednak dotychczas żaden szynobus nie wyjechał na tę trasę.

Uchwałą Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 22 stycznia, na wniosek zgłoszony przez radnego Jakuba Kluzińskiego ze Stowarzyszenia Kocham Radom, Przewodniczący Rady Miejskiej został upoważniony do zorganizowania spotkania przedstawicieli powiatów, miast i gmin leżących wzdłuż linii kolejowej Radom-Tomaszów. Mieli w nim uczestniczyć również przedstawiciele organizacji zajmujących się tematyką transportu publicznego oraz władze kolejowe. Spotkanie takie było planowane wstępnie na początek marca br., o czym większość zaproszonych była wstępnie informowana.

W ostatnich dniach pojawiły się jednak nieoficjalne informacje na temat możliwego przywrócenia ruchu pasażerskiego na trasie Radom - Tomaszów. 28 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli województw lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego poświęcone zasadom rozliczeń przewozów międzywojewódzkich. W nieodległej przyszłości temat linii kolejowych, w tym linii Radom - Tomaszów, ma być przedmiotem obrad komisji sejmiku województwa mazowieckiego, samego sejmiku wojewódzkiego, jak i zarządu województwa.

W świetle powyższego, postanowiono o odłożeniu konferencji samorządowej na termin późniejszy.

Jednocześnie w odpowiedzi na apel członka zarządu województwa mazowieckiego, pana Piotra Szprendałowicza, o wyrażanie opinii na temat przywrócenia połączeń na linii Radom-Tomaszów, stworzona została petycja, pod którą zbierane są podpisy (petycja dostępna jest na stronie www.radom-tomaszow.go.pl; możliwy jest też dostęp ze strony www.wojewodztwo.radom.pl). Petycja trafi do władz Kolei Mazowieckich oraz do zarządu województwa mazowieckiego.

Zachęcamy do podpisania petycji – podpisy zbierane są do 20 marca.

Zachęcamy również do kierowania indywidualnych listów na adres Kolei Mazowieckich, spółki PKP Przewozy Regionalne (Oddział Łódź) oraz do władz wojewódzkich w Łodzi i Warszawie.

Zwracamy się ponadto z apelem do samorządów oraz mediów lokalnych o nagłośnienie niniejszej akcji. Z naszych bezpośrednich kontaktów z samorządami widać wyraźnie, że istnieje duże społeczne poparcie na rzecz przywrócenia tych połączeń. Ważne jednak, aby sygnał ten dotarł do odpowiednich organów.

Akcję obszernie przedstawiały media lokalne w Radomiu, m.in. Gazeta Wyborcza w Radomiu, dziennik Echo Dnia, Tygodnik 7 Dni, Radio Plus, Radio Eska, Radio Rekord Telewizja DAMI oraz ogólnopolskie – miesięcznik Rynek Kolejowy i Obywatel Odnośniki do tych relacji można znaleźć na stronach www.wojewodztwo.radom.pl oraz www.kochamradom.pl.

W razie dodatkowych pytań dotyczących akcji prosimy o kontakt:

- Jakub Kluziński, Radny Miasta Radomia, Prezes Stowarzyszenia Kocham Radom, jakub.kluzinski@kochamradom.pl, tel. 607 282 742

- Sebastian Pawłowski, Szef Sekcji Transportowej Stowarzyszenia Kocham Radom, sebastian.pawlowski@kochamradom.pl, tel. 505 639 990

- Andrzej Lewandowski, koordynator akcji, and_lewandowski@wp.pl, tel. 887 233 151