W zakresie działań bezpośrednio dotyczących komunikacji zbiorowej, miasto zazwyczaj zdaje się być za system transportowym przyjaznym dla miasta i jego mieszkańców. Stopniowo wdrażane jest uprzywilejowanie komunikacji zbiorowej, co korzystnie wpływa na przepustowość tras, zachęcając mieszkańców do korzystania z bardziej efektywnych środków transportu niż samochód.