Wymowne są wyniki badań Barometru Warszawskiego. Wskazują ona na trend spadkowy regularnego korzystania z komunikacji zbiorowej. Przy czym zdecydowana większość osób niekorzystających z komunikacji zbiorowej nie rezygnuje z niej dlatego, że oferta jest niedostatecznie atrakcyjna. Podstawową przyczyną jest samo korzystanie z samochodu. Pokazuje to, jak istotna jest spójność działań: nie tylko podejmowanie takich, które zachęcać będą do wyboru przyjaznych dla miasta środków transportu, ale również unikanie takich, które zachęcałyby do wyboru środków nieprzyjaznych.