Wskazano w nim też przyczyny, dla których konieczne jest kreowanie takich zachowań komunikacyjnych, które ograniczają negatywny wpływ transportu na warunki życia w mieście.