Brakuje ciągów komunikacyjnych atrakcyjnych zarówno pod kątem zagospodarowania jak i warunków ruchu.