Jeżeli jednak potraktować rozbudowę metra oraz budowę obwodnicy miejskiej/domknięcie śródmiejskiej jako inwestycje strategiczne, a skupić się na bardziej bieżących wydatkach majątkowych, to wydatki na drogi pochłaniają od 65 do 75% budżetu transportowego. (Przy czym część wydatków majątkowych na komunikację zbiorowa pokrywana jest przez spółki finansowane z wydatków bieżących budżetu miasta.) [s.14-18]