Przed ostatnimi świętami do ZTM został zgłoszony postulat przeznaczenia trzeciego pasa ul. Raszyńskiej w kierunku placu Zawiszy na pas dla autobusów.

Takie rozwiązanie znacząco usprawniłoby dojazd do buspasa w Al. Jerozolimskich, likwidując opóźnienia powstające przed skrzyżowaniem.

Po ponad trzech miesiącach ZTM stwierdził, że musi sytuację przeanalizować. Liczymy na to, że sama analiza nie potrwa dłużej.

Pismo do ZTM - 23 grudnia 2011 r.

Niniejszym wnoszę o wytyczenie pasa dla autobusów na ul. Raszyńskiej od ul. Filtrowej do placu Zawiszy. Umożliwi to zlikwidowanie uciążliwych opóźnień autobusów, które kursują na tym odcinku z częstotliwością ok. 25/godzinę, czyli co 2-3 minuty. Taka zmiana organizacji ruchu zachęci kierowców do przesiadki do transportu zbiorowego i zmniejszy również zatory spowodowane przez zbyt dużą liczbę samochodów.

Zwracam uwagę, że wytyczenie pasa dla autobusów na powyższym odcinku nie pogorszy warunków ruchu samochodowego na wcześniejszych odcinkach, jako że doprowadzająca ruch do Raszyńskiej ulica Krzyckiego liczy dwa pasy ruchu. Tym samym nie ma ryzyka, że autobusy będą stały w większym korku na wcześniejszej części trasy.

Proszę o odpowiedź wyłącznie drogą elektroniczną.

List elektroniczny ZTM - 4 kwietnia 2012 r.

W odpowiedzi na Pańskie wystąpienie dotyczące wytyczenia pasa autobusowego w ul. Raszyńskiej Zarząd Transportu Miejskiego uprzejmie informuje, że popiera wszelkie działania w organizacji ruchu prowadzące do poprawy efektywności komunikacji miejskiej. Zwracamy jednakże uwagę, że działanie takie choć z definicji skutkuje pogorszeniem warunków ruchu dla pojazdów indywidualnych nie może dopuścić do utrudnień skutkujących zaburzeniem ruchu w całym obszarze (np. blokowanie przez oczekujące pojazdy skrzyżowań z ulicami poprzecznymi może poskutkować spotęgowaniem kolejek w ciągu Trasy Łazienkowskiej, czy powstaniem utrudnień w ruchu tramwajów w ul. Filtrowej, co mogłoby być niewspółmierne do zysków uzyskanych przez pas w ul. Raszyńskiej). Toteż każdorazowa decyzja o wyznaczeniu pasa autobusowego wymaga dogłębnych analiz ruchowych.

Z poważaniem
Andrzej Franków
Dyrektor Pionu Przewozów
Zarząd Transportu Miejskiego