Stanowisko w sprawie planu wykonania wymiany nawierzchni chodników na rok 2007

W związku z przedstawieniem przez Zarząd Dróg Miejskich planu wymiany nawierzchni na rok 2007, wnioskujemy o wydzielenie dróg dla rowerów w ramach ujętych w ww. planie remontów następujących chodników:

- Jana Pawła II (tab. Siły obce . Wola, pkt. 2 oraz ZRiKD . Wola pkt. 1) po obu stronach ulicy;

- Kasprzaka (tab. ZRiKD . Wola, pkt 3) po obu stronach ulicy.

Odnośnie ulic Leszno i Prostej (tab. Siły obce . Wola, pkt. 1 i 3), zwracamy uwagę, że zgodnie z informacją ZDM z 15 grudnia ub. r., Wydział Inwestycji ZDM przygotowuje przetargi na dokumentację techniczną ścieżek rowerowych wzdłuż tych ulic. Niezbędne jest zatem skoordynowanie planowanych remontów chodników z planowaną budową ścieżek rowerowych.

Odnośnie planowanych remontów dróg rowerowych, zwracamy uwagę, że wzdłuż wymienionych w tabeli ulic Banacha i Bitwy Warszawskiej (pkt. 2 i 4) wyznaczone są obecnie substandardowe ciągi pieszo-rowerowe. Ewentualny remont nawierzchni powinien się łączyć z poszerzeniem ciągów i rozdzieleniem ruchu pieszego od rowerowego.