Przesłano do naszej wiadomości:

Do: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Biuro Drogownictwa

Inżynier Ruchu m. st. Warszawy

Uprzejmie proszę o "uporządkowanie" ruchu rowerowego na Rondzie Zgrupowania AK Radosław. Obecnie na chodnikach wokół ronda widnieje ścieżka rowerowa, o ile można tak nazwać pas nawierzchni chodnika wykonany z kostki innego koloru. Na ścieżce istnieje mało widoczne oznakowanie P-23 "rower" , zaś na niektórych włączeniach ulic wykonane jest oznakowanie pojazdu P-11. Również niepełne jest oznakowanie pionowe. W pełni oznakowana ścieżka rowerowa powinna przebiegać wokół ronda. Na powyższe braki wskazuje w swoim piśmie Społeczny Rzecznik Niezmotoryzowanych.

Prosze również o wykonanie granicy ścieżki rowerowej z sasiadującym z nią chodnikiem w sposób umożliwiający jej wyczucie przez osoby niwidome. Jest to postulat środowiska osób niewidomych i niedowidzących.