Pismo ZM-20-0868-01-MS

Do Prezydenta m.st. Warszawy.

W Krakowie dałosię

W Krakowie został dziś podpisany list intencyjny między władzami miasta a Polskimi Liniami Kolejowymi w sprawie uzupełnienia mostu kolejowego przez Wisłę o przeprawę pieszo-rowerową. Również w Warszawie PKP PLK przygotowuje się do przebudowy mostu średnicowego i wiaduktów stanowiących jego przedłużenie.

Rowerem przez Wisłę, rowerem przez centrum

Modernizacja linii średnicowej jest wyjątkową szansą na stworzenie atrakcyjnej, bezkolizyjnej trasy pieszo-rowerowej od Dworca Wschodniego do Muzeum Narodowego.

W niektórych relacjach będzie ona stanowić alternatywę dla Mostu Poniatowskiego, niedostosowanego obecnie do ruchu rowerowego.

W połączeniu z robotami w Alejach Jerozolimskich, nad tunelem linii średnicowej, możliwe będzie zlikwidowanie wreszcie czarnej dziury na mapie infrastruktury rowerowej [zobacz >>>], aż do placu Zawiszy. W tym celu jednak konieczne jest odpowiednio wczesne ustalenie warunków współpracy między miastem a PKP PLK.

Kiedy w Warszawie?

W związku z tym, proszę o informację, jakie działania podjął dotychczas Urząd Miasta w celu zapewnienia, by szansa nie została zmarnowana i linia średnicowa została uzupełniona o infrastrukturę pieszo-rowerową – w szczególności na moście średnicowym i przyległych wiaduktach i nasypach. Jeżeli dotychczas nie zostały podpisane żadne porozumienia w tej sprawie, proszę o informację, kiedy planowane jest ich zawarcie.

[Jeden z mostów kolejowo-pieszo-rowerowych w Sztokholmie. [zobacz >>>]]