W ramach projektu "Miasta dla ludzi" współfinansowanego z Funduszy EOG wydany został zbiór dobrych praktyk służących usprawnieniu ruchu w mieście [zobacz >>>].