Zapowiedział przy tym, że na początku przyszłego roku rozpoczną się konsultacje Warszawskiej Polityki Mobilności, mającej być podstawą działań służących wpływaniu na popyt na określone sposoby poruszania się (w odróżnieniu od polityki biernego dostosowywania podaży - np. infrastruktury drogowej).