Na wstępie krótko przypomnieliśmy o zapisach warszawskich dokumentów strategicznych i planistycznych, w które wpisują się dobre praktyki przedstawione w naszej publikacji [zobacz >>>].