Następnie Kierownik Działu Inżynierii Ruchu gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni przedstawił doświadczenia Gdańska z kompleksowego wdrażania stref "Tempo 30". Istotną funkcją takiego rozwiązania jest hierarchizacja układu drogowego (m.in. zapobieganie pełnieniu przez ulice lokalne funkcji przelotowych).