Ogólnym wnioskiem było jednak, że sygnalizacja jest mniej skuteczna w zapewnianiu bezpieczeństwa i płynności ruchu (w tym pieszego!) od fizycznych środków uspokojenia ruchu.